decor decor decor

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти, згідно із положеннями ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України є публічним договором про надання послуг перевезення пасажирів та багажу, який визначає взаємовідносини між Перевізником та будь-якими особами – користувачами сайту, що прийняли (акцепт) публічну пропозицію (оферту).

Акцептом оферти є будь яка з наступних дії Користувача: 

 • оплата послуг 
 • або реєстрація/авторизація на Сайті;
 • або створення замовлення послуг;
 • або будь-які дії з користування Сайтом. 

Згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України умови Договору оферти є однаковими для всіх Користувачів сайту та не можуть бути змінені другою стороною договору.

Користувач, який здійснив вхід на Сайт зобов’язаний ознайомитися з умовами Оферти, Політикою конфіденційності та проставити відмітки у відповідних полях сайту. Якщо Користувач не згоден з умовами Оферти, він зобов’язаний припинити користування Сайтом й залишити сторінку. Якщо Користувач не проставив відповідних відміток про ознайомлення та наданням згоди (акцепт) Оферти, Політики конфіденційності тощо і продовжує вчиняти активні дії з користування Сайтом, це свідчить про те, що Користувач прийняв умови Оферти та Політики конфіденційності і безумовно погоджується з ними. 


Перевізник має право будь-якої миті змінювати умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього погодження із Користувачем/Пасажиром/Платником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті. Для Користувачів/Платників/Пасажирів, які вчинили акцепт оферти до публікації нових умов, договір вважається укладеним у колишній редакції.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – публічна пропозиція Перевізника, за допомогою сайту адресована необмеженому колу (фізичних та/або юридичних) осіб укласти договір на однакових умовах визначених цим публічним договором (офертою) про надання послуг перевезення пасажирів та багажу (міжнародні перевезення та / або перевезення по Україні, в залежності від обраної послуги).

Акцепт оферти – повне, беззастережне, безумовне прийняття Користувачем умов Публічної оферти, шляхом внесення оплати або вчинення будь-яких дій з користування сайтом. Будь-яке користування Сайтом означає, що користувач ознайомлений з умовами оферти, погоджується з нею, розуміє і приймає її умови без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди з будь-яким умовами оферти Користувач не має права користуватися Сайтом і зобов’язаний припинити користування ним.

Сайт – інтернет ресурс, що знаходиться за адресою в мережі Інтернет https://transfer.ck.ua зі всіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку транспортного засобу, його маршруту слідування, наявності вільних місць, реєстрації, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг Перевізника.

Користувач сайту – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець та/або її представник, представник юридичної особи, що прийняли умови оферти та здійснюють будь-яке користування сайтом.

Перевізник – ТОВ “Трансфер Черкаси”, яке безпосередньо надає послуги з перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом і співпрацює з іншими юридичними та фізичними особами-підприємцями на умовах партнерських, посередницьких та інших договорів.

Пасажир – фізична особа, що має намір скористатися або скористалась послугами перевезення наданими Перевізником.

Платник – фізична особа, юридична особа або фізична особа – підприємець, що здійснює оплату послуг на користь Користувача/Пасажира.

Проїзний документ – квиток/договір перевезення пасажирів/посадочний документ тощо, що є підтвердженням замовлення та бронюванням посадочних місць на перевезення пасажирів.

Багаж – вантаж, що дозволяється перевозити в транспортному засобі, розміри та вага якого встановлені даною Офертою.

 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім’я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

 

Власник персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються і яка надала згоду на їх обробку.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом реєстрації на сайті, проставлення відмітки у відповідному полі сайту про надання згоди, або шляхом здійснення акцепту оферти.

Політика конфіденціальності – окремий документ, розміщений на сайті https://transfer.ck.ua, розроблений відповідно Закону України «Про захист персональних даних» та Загального регламенту по захисту персональних даних ЄС («General Data Protection Regulation» (GDPR) ) щодо посилення захисту персональних даних.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Перевізник зобов’язується надати послуги з перевезення пасажирів та багажу, попередньо оплачені Користувачем сайту/Пасажиром, відповідно до вимог діючого законодавства України та умов даної Публічної оферти.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

2.1. Загальні умови та порядок бронювання і оплати посадкового місця пасажира в транспортному засобі.

2.1.1. Послуги з перевезення пасажирів та багажу надаються Перевізником на підставі: квитка/договору перевезення пасажирів/посадочного документу тощо. (квиток потрібен)

2.1.2. Користувач сайту, який здійснив бронювання й оплату посадкового місця пасажира та інших послуг Перевізника за допомогою сайту підтверджує, що він ознайомлений і безумовно приймає умови цієї Публічної оферти та умови Політики конфіденційності.

2.1.3. Якщо Користувач сайту/Платник за послуги не є Пасажиром, він, здійснюючи бронювання та оплату послуг, підтверджує, що є уповноваженою особою Пасажира на ім’я якого здійснюється бронювання та оплата послуг і зобов’язується довести до відома Пасажира умови даної Публічної оферти, умов Політики конфіденційності та іншої інформації, необхідної для отримання послуги з перевезення Пасажиром.

2.1.4. Пасажир будучи проінформованим Представником Перевізника, має прибути на посадку в чітко зазначений час. Місце для посадки пасажира вказує водій чи представник Перевізника. Місця, вказані представником будь якої іншої особи, є недійсними. Зайнявши своє місце, Пасажир повинен не заважати здійснювати посадку іншим Пасажирам.

2.1.5. За відсутності пасажира в  узгодженому місці для здійснення посадки в транспортний засіб та часі відправлення, Договір про надання послуг перевезення вважається розірваним за ініціативи Пасажира. Кошти за квиток в такому разі не повертаються. 

2.1.6. Дітям віком до 12-ти років забороняється сидіти на сидіннях біля водія.

2.1.7. Діти віком до 12-ти років, або ростом до 145 см. здійснюють проїзд в спеціальних засобах (дитяче крісло/бустер).
Дитина займає окреме місце, яке повністю оплачується.

2.1.8. Перевізник не відповідає за запізнення під час руху і не своєчасність прибуття до місць слідування, якщо це спричинилося внаслідок незалежних від нього обставинами (в тому числі за погодних умов, активних бойових дій, транспортних заторів, діями державних органів, проходження державного кордону, ремонтними роботами на дорогах і т.д.,  діями самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин) та іншими причинами під час руху, котрі не могли бути попереджені Перевізником, незважаючи на всі прийняті засоби застереження.

2.1.9. Перевізник має право встановлювати у салоні транспортного засобу системи відеоспостереження, для забезпечення цілодобової безпеки пасажирів, відповідно до Женевської Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії міжнародному тероризму та торгівлі людьми. Здійснивши акцепт оферти Пасажир надає згоду на здійснення відеозапису з метою безпеки.

2.1.10. Всі скарги, пропозиції та зауваження щодо надання послуг Пасажири мають право залишити в «Книзі скарг і пропозицій».

2.1.12. Скарги направлені в письмовій формі на юридичну адресу Перевізника розглядаються протягом 30 днів від дати їх отримання. Якщо скарги Пасажира пов’язані із послугами що надавалися партнерами, агентами та будь-якими іншими особами від імені та в інтересах Перевізника, строк такої скарги може бути продовжений до 60 робочих днів.

2.2. Правила поведінки в транспортному засобі. 

2.2.1. Під час руху в салоні транспортного засобу заборонено палити, вживати алкогольні напої та наркотичні засоби.

2.2.2. Водій може відмовити перевозити пасажира у нетверезому стані, забрудненому одязі, а також у випадку, якщо він своїми діями заважає спокою або створює небезпеку для інших пасажирів.

2.2.3. Протягом поїздки може бути запропоновано увазі Пасажирів перегляд фільмів і прослуховування музики. Враховуючи різноманіття смаків та поглядів Пасажирів, Перевізник залишає за собою право вибору фільмів та музики, але може враховувати думку Пасажирів.

2.2.4. Заборонено залишати сміття після завершення поїздки в салоні транспортного засобу.

2.2.5. Категорично заборонено відволікати водія під час руху.

2.2.6. В разі порушення або невиконання правил поведінки в транспортному засобі Пасажиром, Перевізник залишає за собою право зняти пасажира з рейсу без грошової компенсації вартості проїзного документу.

2.3. Правила перевезення багажу.

2.3.1. Один Пасажир має право на безкоштовне перевезення:

– багажу, що займає 1 (одне) місце і має розмір не більше 60х40х30 см, загальною вагою до 23 кг.

– ручного багажу вагою до 10 кг, що займає 1 (одне) місце і має розмір не більше 50х40х20 см. Ручним багажем вважається сумка, яка легко переноситься і можна її помістити на місце під сидінням або над сидінням пасажира.

2.3.2. Якщо багаж має розмір більший ніж 60х40х30см та понад 23 кг вагою, він може бути прийнятий до перевезення за попереднім узгодженням з Представником Перевізника за додаткову оплату при наявності узгодженого місця. Вартість додаткового місця для багажу вказана на сайті перевізника. 

2.3.3. Додатковий багаж, що попередньо не узгоджений з Представником Перевізника підлягає перевезенню виключно за наявності вільного місця в багажному відділенні транспортного засобу. 

2.3.4. Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров’ю інших пасажирів може пошкодити інший багаж або транспортний засіб. Заборонено перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні речовини, вогнепальну зброю, інші небезпечні предмети тощо. Правила перевезення речей чи продуктів через кордон пасажир відслідковує самостійно, оскільки вони можуть змінюватись Державною прикордонною службою України, перевізник не несе відповідальність.

2.3.5. Перевезення тварин можливе виключно за погодженням з Перевізником та в окремих випадках. 1 повнолітній дієздатний пасажир може погодити перевезення лише 1 тварини. Тварина вагою до 5 кг у спеціальній переносці має право їхати безкоштовно у салоні, не займаючи окремого місця в автобусі. Тварини більшого розміру – можуть бути перевезені у переносці при замовленні індивідуального трансфера. Перевезення тварин можливе лише в спеціально призначеному для цього боксі (контейнері, клітці, тощо). Будь-як тварина, що підлягає транспортуванню має бути вакцинована і пасажир повинен мати про це відповідний документ. Шкода заподіяна твариною іншим пасажирам або Перевізнику відшкодовуються Пасажиром в повному обсязі з урахуванням штрафів та інших будь-яких витрат.

2.3.6. Перевізник не відповідає за зберігання забутих в транспортному засобі предметів і багажу. Але вживає заходів до повернення забутих речей власнику.

2.3.7. Перевізник НЕ допомагає Пасажиру/користувачу сайту з оформленням віз.

2.3.8.Перевізник попереджає, що на борту транспортного засобу можуть бути тварини. Якщо Пасажир має алергію на тварин, то він самостійно повинен подбати про власний стан здоров’я, або не користуватись послугами Перевізника. 

2.3.9.Перевізник не несе відповідальність за відсутність у пасажира документа, або повного пакету документів підтверджуючого його право на перетин кордону, в т.ч. з громадянством. Перевізник не несе відповідальність якщо пасажира затримали правоохоронні органи під час перетину кордону, або направили до ТЦК СП за додатковими документами, або не дали дозвіл на перетин кордону з будь яких причин, або виникли проблеми з багажем, або виникли проблеми з твариною пасажира при перетині кордону. У таких випадках перевізник продовжує виконувати свій маршрут як і було заплановано, не очікуючи на пасажирів, у яких виникли проблеми з перетином кордону.

2.3.10. При груповому трансфері з аеропорту, якщо літак пасажира затримується більше ніж на 2 години, – перевізник /представник перевізника його не чекає і такий пасажир зможе поїхати лише наступним рейсом перевізника (в цей день або на наступний).

2.3.11. Транспортний засіб перевізника відправляється в дорогу згідно оголошеного ним розкладу для пасажирів. Відповідно з пасажиром який запізнився на 20 або більше хвилин Договір про надання послуг перевезення вважається розірваним за ініціативи Пасажира. Кошти за квиток в такому разі не повертаються.

2.3.12. У разі конфлікту між пасажирами, який заважає водію здійснювати перевезення, водій має право зупинити транспортний засіб і викликати поліцію. Надання послуг для обох конфліктуючих сторін припиняється без повернення коштів. 

2.3.13. Під час зупинок транспортного засобу, по маршруту слідування пасажири зобов’язуються не запізнюватись на посадку та повертатись до транспортного засобу за першим попередженням водія 

 1. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

3.1. Оплата вартості послуги за цією Офертою може бути здійснено в будь-якій формі: через сайт за допомогою еквайрингу у безготівковій формі, через фінансові установи у безготівковій формі, за готівку тощо.

3.2. Оплата вартості послуги за цією Офертою здійснюється у розмірі 100% оплати через еквайринг на сайті Виконавця . Вартість квитків вказана на сайті. Також оплата вартості послуг може здійснюватись у форматі передплати на розрахунковий рахунок Виконавця розмірі 1000грн. Решта вартості квитка вноситься в такому випадку не пізніше ніж на 3 дні до дати запланованого виїзду.

3.3. Оскільки Користувач сайту, пасажир і платник за послуги не завжди одна і та сама особа, повернення коштів здійснюється виключно платнику на його розрахунковий рахунок або особисто, за наявності платіжних документів, квитанції про здійснену оплату послуг Перевізника.

3.4. Кошти за послуги, що надаються відповідно до цієї Оферти, повертаються виключно тією особою на рахунок якої вони були оплачені – Перевізником або його партнерами.

3.5. Пасажир, який не з’явився або запізнився на посадку без попереднього узгодження з Перевізником, не має право на повернення вартості оплаченої послуги.

3.6. Умови надання знижок та використання промокодів на знижку додатково оголошуються на сайті перевізника. Варто зазначити, що промокод можна використати лише один раз і лише протягом терміну його дії.

3.6. При відміні або перенесенні поїздки Пасажиром на іншу дату більше ніж за три дні, повертаємо 85% внесеної оплати. При відміні або перенесенні поїздки Пасажиром менше ніж за 3 дні, повертаємо 50% внесеної оплати. При відміні поїздки Пасажиром за один день, оплата не повертається.

3.7. Пасажир має право на повернення квитка протягом трьох діб з моменту відправлення транспортного засобу для міжнародних перевезень у разі хвороби або нещасного випадку, що підтверджується відповідними документами. У такому разі йому відшкодовується сплачена сума, крім комісії за послуги банку, або безоплатно переоформляється квиток на інший рейс.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. Користувач сайту/Пасажир має право:

4.1.1. на отримання своєчасної і повної інформації про умови і порядок надання послуг з перевезення пасажирів і багажу;

4.1.2. на безпечне отримання послуг, що надаються Перевізником;

4.1.3. на відшкодування документально підтверджених завданих збитків за наявності вини Перевізника;

4.1.4. на компенсаційні заходи у разі відміни рейсу Перевізником, проїзд найближчим рейсом Перевізника, або його партнера до місця призначення;

4.2. Користувач сайту/Пасажир зобов’язується:

4.2.1. вказувати необхідну і достовірну інформацію під час оформлення замовлення;

4.2.2. здійснити оплату послуг відповідно до умов даної Публічної оферти;

4.2.3. Пасажир повинен прибути на посадку в чітко зазначений час, будучи завідомо повідомленим Представником Перевізника.

4.2.4. пред’явити документ з якого вбачається застосування знижки на послуги. 

4.2.5. Пасажир зобов’язаний дотримуватися Правил перевезення пасажирів.

4.2.6. За маршрутом слідування здійснюються зупинки, кількість і тривалість яких оголошує водій або звукова система в салоні транспортного засобу. Якщо Пасажир не дотримується часу оголошеного на зупинку, водій має право продовжити слідування за маршрутом, а Пасажир здійснює слідування до пункту призначення самостійно без компенсації витрат.

4.2.7. Пасажир зобов’язаний дбайливо ставитися до обладнання транспортного засобу і не допускати його псування. В разі здійснення пошкодження обладнання транспортного засобу або самого транспортного засобу Пасажиром, останній несе матеріальну відповідальність перед Перевізником за завдану шкоду і зобов’язаний компенсувати Перевізнику пов’язану з цим матеріальну шкоду.

4.2.8. Мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – зареєструвати електронний квиток;

4.2.9. Виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом.

4.2.10. Виконувати умови цієї оферти.

4.2.11. Виконувати правила безпеки під час руху транспорту , в т.ч. використовувати пасок безпеки.

4.2.12. При міжнародному перевезенні мати при собі та пред’явити водію повний набір документів який необхідний для перетину кордону. Перелік документів необхідних саме у його випадку, пасажир зобов’язаний самостійно уточнити через державну прикордонну службу України до поїздки транспортом перевізника.


4.2¹. Пасажиру заборонено:

4.2¹.1. під час руху відволікати увагу водія від керування;

4.2¹.2. відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки;

4.2¹.3. перешкоджати зачиненню дверей;

4.2¹.4. розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному пересуванню пасажирів уздовж салону;

4.2¹.5. здійснювати поїздку без оплати її вартості;

4.2¹.6. робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;

4.2¹.7. перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;

4.2¹.8. користуватись аварійним обладнанням без потреби;

4.2¹.9. порушувати громадський порядок; конфліктувати з іншими пасажирами

 4.2¹.10. курити в салоні транспортного засобу.

 

4.3. Перевізник має право:

4.3.1. скасувати рейси у разі виникнення обставин, що загрожують життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб без компенсації вартості оплачених послуг з перевезення пасажирів та багажу.

4.3.2. обмежити або припинити надання послуг з перевезення пасажирів та багажу в разі стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації яку Перевізник не міг передбачити;

4.3.3. припинити рух транспортного засобу  у разі виникнення загрози життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб;

4.3.4. змінювати умови Публічної оферти, в тому числі коригувати діючі тарифи, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті https://transfer.ck.ua;

4.3.5. залучати третіх осіб для надання послуг передбачених цією Публічною офертою;

4.3.6. вимагати від Користувача сайту/Пасажира виконання умов Публічної оферти з якою вони погодилися згідно її умов.


4.4. Перевізник зобов’язується:

4.4.1. надавати послуги, передбачені умовами цієї Публічної оферти та вимогами діючого законодавства.

4.4.2. вживати заходів щодо надання безпечних, зручних та якісних послуг з перевезення пасажирів та багажу.

4.4.3. здійснювати компенсацію шкоди заподіяну здоров’ю та майну Пасажира в разі наявності його вини;

4.4.4. вживати заходів щодо підтримання транспортних засобів якими надаються послуги в технічно справному стані.

4.4.5. забезпечити подачу транспортного засобу для посадки Пасажирів в обумовленому місці та часі. 

4.4.6. надавати інформацію та консультації з питань, що виникають у Пасажирів з приводу користування послугами: оформлення замовлення, умови бронювання посадкового місця, додаткового багажу тощо. 

4.4.7. використовувати та зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Користувача сайту/Пасажира під час користування сайтом за адресою https://transfer.ck.ua відповідно до Політики конфіденційності.

4.4.8. Перевізник має право на зміни в розкладі руху, використання додаткових транспортних засобів без попередньої згоди Пасажира і повідомлення.

4.4.9. Зобов’язаний перед початком міжнародного перевезення перевірити наявність у пасажирів документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та відмовити у перевезенні пасажирам, які на їх вимогу не пред’явили необхідні документи. 

4.5. Водій автобуса при перевезенні пасажирів транспортом має право:

4.5.1. вимагати від пасажирів виконання їх обов’язків;

4.5.2. не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі;

4.5.3. під час посадки в автобусі пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті перевіряти наявність реєстрації на поїздку,  квитків на проїзд та перевезення багажу;

4.5.4. не видавати багаж, якщо пасажир не пред’явив квитка.

 

4.6. Водій автобуса зобов’язаний:

4.6.1. виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування і технічної експлуатації автобуса;

4.6.2. мати з собою і пред’являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством;

4.6.3. дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

4.6.4 стежити за виконанням пасажирами своїх обов’язків та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;

4.6.5. вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки автомобільного транспортного засобу на залізничному переїзді;

4.6.6. зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю.

4.6.7. при настанні в дорозі форс-мажорних обставин, при першій можливості зупинити транспорт з пасажирами у безпечному місці та зв’язатись з перевізником погодити маршрут і далі діяти згідно з його наказом.

4.6.8. Водій зупиняє транспорт, якщо пасажир потребує першої медичної допомоги та надає її по можливості або викликає швидку медичну допомогу.

 

4.7. Водію автобуса забороняється:

4.7.1. змінювати маршрут та розклад руху без погодження з перевізником, виключення – обстріл (активні бойові дії) або інші форс-мажорні обставини, які несуть загрозу життю. 

4.7.2. продавати пасажирам квитки під час керування автобусом.

 

4.8. Водій має право відмовляти в наданні послуги пасажиру, якщо:

4.8.1. пасажир має ознаки сп’яніння;

4.8.2. кількість осіб, які потребують обслуговування, перевищує кількість місць у транспорті;

4.8.3. багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи салоні транспорту або може забруднити чи пошкодити його.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Конфіденційною за цією Публічною офертою вважається будь-яка інформація надана Користувачем сайту/Пасажиром під час бронювання місць, купівлі, повернення проїзних документів або замовлення інших послуг на Сайті, включаючи, але не обмежуючись персональними даними зокрема, прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо.

5.2. Користувач/Пасажир надає згоду на збір та обробку персональних даних Перевізнику та його партнерам з метою надання якісних послуг за цією Публічною офертою шляхом вчинення активних дій – проставлення відміток у відповідних полях, або здійснивши акцепт оферти.

5.3. Перевізник гарантує, що використання персональних даних Користувача/Пасажира здійснюється лише з метою якісного надання послуг за даною Публічною офертою відповідно до Політики конфіденційності, вимог українського, міжнародного, європейського законодавства щодо захисту персональних даних, в т.ч. «General Data Protection Regulation» (GDPR).

 

 1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Перевізник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (дія сил природи, політичного або техногенного характеру, активні воєнні дії або війна, поломка транспорту через активні військові дії, введення надзвичайного положення, дії державних органів та прийняття ними актів (в тому числі затримка при проходженні державного кордону), що прямо забороняють, створюють умови або унеможливлюють виконання зобов’язань Перевізником, тощо), які Сторони не могли передбачити, що не залежать від їхньої волі і якщо дані обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цією Публічною офертою.

6.2. Перевізник не несе відповідальність, та не повертає кошти за затримку транспорту на кордоні, та також не несе подальшу відповідальність, якщо у зв’язку з цим пасажир не встигає на літак чи на інший вид транспорту далі по своєму маршруту.

6.3 Перевізник не несе відповідальність, та не повертає кошти у разі обстрілу, адже транспорт може зламатись в дорозі, або водій буде змушений змінити маршрут щоб не потрапити під обстріли та задля безпеки пасажирів, на більш довгий маршрут, що призведе до затримки транспорту. Якщо у зв’язку з вищевказаними обставинами пасажир не встигає на літак чи на інший вид транспорту далі по своєму маршруту, перевізник не несе відповідальність та не повертає кошти. 

6.4. При настанні обставин, зазначених у п.п. 6.1,6.2,6.3., Перевізник сповіщає Пасажира будь-яким можливим засобом зв’язку. Сповіщення повинно містити дані про характер обставин, що унеможливлюють виконання умов Публічної оферти Перевізником із вказівкою на відповідні документи (за наявності).

 1. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Усі матеріали викладені на Сайті належать Перевізнику та його партнерам на праві інтелектуальної власності.  Усі матеріали розміщені на Сайті захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, правами на бази даних та інші елементи Сайту.

7.2. Користувач сайту не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього письмового дозволу Перевізника.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою Перевізник, користувач сайту, Пасажир несуть відповідальність, визначену цією Публічною офертою та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. Перевізник, Користувач сайту, Пасажир не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.3. Всі суперечки та спори, що виникають за цією Публічною офертою вирішуються шляхом переговорів.

8.4. У випадку неможливості вирішення суперечки та спору шляхом переговорів спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір Публічної оферти набуває чинності в момент акцепту і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. У всьому, що не передбачено цією Публічною офертою, Перевізник, Користувач сайту, Пасажир керуються діючим законодавством України.

9.3. Документи передані електронними засобами зв’язку (електронні документи) можуть прийматися до уваги до обміну їх на оригінали.

12

loading.gif